TMGD - Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Nedir?
 
2010 yılında ADR ye taraf olan Türkiye 2014 yılı itibariyle Tehlikeli Maddelerin Karayolunda Taşınmasına Hakkında Yönetmelik kapsamında  ADR hükümlerini uygulamaya başlamıştır.Bu hükümlerden bir tanesi de Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı zorunluluğu  ile ilgilidir. Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında Tehlikeli Madde Taşımacılığı ile ilgili gönderen, paketleyen, dolduran, taşımacı vs. faaliyetleri gerçekleştiren işletmelerin tehlikeli madde güvenlik danışmanı istihdam etmesi veya tehlikeli madde güvenlik danışmanından hizmet alması zorunludur.
 
Nasıl TMGD Olunur?
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı olmak isteyenlerin lisans mezunu olmaları ve UDHB tarafından yetkilendirilen eğitim kurumlarından  49 saatlik TMGD eğitimini alarak sonrasında  Ulaştırma Bakanlığı'nın yapacağı sınavda başarılı olmaları gerekmektedir. TMGD olmak için 70 puan, TMGD Eğitmeni olmak için 80 puan almak ve Bakanlık tarafından istenen yabancı dil belgelerinden birine sahip olmak gerekir. 
 
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı olabilme şartlarını Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ Madde 12’de görmek için tıklayın.
 
TMGD - Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Eğitimine Kimler Katılmalı?
Tehlikeli madde üreten, taşıyan, depolayan, elleçleyen, etiketleyen ve ambalajlayan firmaların tehlikeli maddeler konusunda uzmanlaşmak isteyen yöneticileri
Tehlikeli maddeler konusunda hızlı bir kariyer hedefleyen herkes
Akademisyenler
Firma bünyesinden veya ayrı bir danışmanlık faaliyeti olarak yetkili TMGD - Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı olarak çalışmak isteyenler veya bu konuda kendilerine veya firmalarına ciddi bir bilgi ve uzmanlık yaratmak isteyenler
Sınavı Kazananlar TMGD - Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Belgelerini Almak İçin Hangi Evrakları Hazırlamalı? 
 
TMGD Belgesi Nasıl Alınır? TMGD Eğiticisi Belgesi Nasıl Alınır?  Detaylar için tıklayın.
 
 
Sektördeki TMGD - Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı İhtiyacı Nedir?
Ulaştırma Bakanlığı Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almış ve alması gereken firmalardan Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı bulundurma zorunluluğunu 01 Temmuz 2015 tarihinde başlatacaktır.
 
Haziran 2015 tarihine kadar yaklaşık 16 bin işletme Tehlikeli madde faaliyet belgesini almış olup halen TMFB belgeleri düzenlenmeye devam etmektedir. Haziran 2015 tarihine kadar da TMGD sınavlarında yaklaşık 2 bin kişi TMGD olmuştur. 
 
TMFB alan işletmelerin yaklaşık ½ sine “Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ” Geçici 2 inci maddesi ile de bazı faaliyet türlerine 01/01/2018 tarihine kadar geçici bir muafiyet sağlanmıştır. Bunun için TMFB alan firmaların yaklaşık 10 bini Temmuz 2015 itibariyle TMGD istihdam etme veya danışmanlık almak zorunda kalacaktır. Her TMGD 5 hakkını kullanamayacağından dolayı hali hazırda mevcut TMGD sayısı yeterli olmayacaktır. Bununla birlikte her geçen gün TMFB alan firma sayısının artması ve 2018 de muafiyetlikleri olan taşımacıların ve perakende satışı yapan akaryakıt, LPG istasyonlarının TMGD bulundurma zorunluluğunun başlamasıyla Türkiye'deki TMGD ihtiyacı 18 bin kişiye ulaşacaktır.
 
->Tehlikeli Madde Taşımacılığı kapsamı cezalara ulaşmak için tıklayın.
 
 
Bir TMGD - Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Kaç Firmaya Danışmanlık Yapabilir?
Bir TMGD, en fazla 5 işletmeye danışmanlık yapabilir.
TMGD Görev ve Yükümlülüklerini Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ Md.23'te görmek için tıklayın. 
TMGD Sınavı ve TMGD Sertifikasının Yenilenmesi ile ilgili bilgileri Tebliğ'de incelemek için tıklayın.
 
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitimi ve TMGD1
TMGD1 olarak ülkemizde çevrenin, insanların ve hayvanların korunmasına katkı sağlama prensibimiz doğrultusunda TMGD1 Eğitim Kurumları olarak, üç yıllık Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı (DGSA) tecrübemizle, T.C. Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanlığı’ndan aldığımız yetkiyle TMGD - Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı eğitimlerimizi ve firmalara TMGD hizmeti veriyoruz. Eğitmenlerimiz ADR mevzuatı konusunda 3 yıllık DGSA - Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı eğitimi tecrübesine sahipler.
 
 
TMGD - Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Eğitimlerimizde IRU Academy akreditasyonu
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı eğitimi ve sınavı zor bir süreç olmakla beraber, sınav kazanıldıktan sonra da üzerine çalışılmaya devam edilmesi gereken bir iştir. Sadece sınavı geçmek için değil, esas sonrasında vereceğiniz hizmette başarılı olmanız için eğitimi, bu işi hem eğitim hem de danışmanlık ayağında yapan, tecrübeli isimlerden almakta fayda vardır. TMGD1 olarak bu noktaya verdiğimiz önem doğrultusunda kendimizi her geçen gün geliştirmeye devam ediyoruz ve son olarak TMGD Eğitimlerimizi, Türkiye'de tek olarak, IRU Academy (Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği) akreditasyonu ile vermeye başladık. TMGD eğitimini bizden alıp başarıyla bitiren katılımcılarımız TMGD Eğitim Tamamlama sertifikasının yanında uluslararası geçerliliği olan IRU Academy sertifkasının da sahibi olacaklar. IRU Academy hakkında detaylı bilgi için tıklayın.
 
İstanbul'da Anadolu Yakası (Maltepe) ve Avrupa Yakası (Florya) ile İzmir olmak üzere 4 şubemizde verdiğimiz eğitimlerle ve yaptığımız çalışmalarla tehlikeli maddelerin sebep oldukları kazaları önlemeyi hedeflemekteyiz.
 
Eğitimlerimizde akreditasyonuna sahip olduğumuz kurumlar şunlar:
 
FTA - Freight Transporters Association
IRU Academy - International Road Transport Union'ın akademisi
T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
 
18 Ekim 2014, 13 Aralık 2014 ve 14 Şubat 2015 TMGD Sınavlarındaki TMGD1 başarı oranı nedir?
 
2014 TMGD sınavları ile 2015 TMGD sınavları başarı oranımıza ulaşmak için tıklayın. 
 
TMGD-Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı eğitim takvimine ulaşmak için tıklayın.
 
 
TMGD - Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı İstihdam Etme ya da Hizmet Alımı Neden Zorunlu?
Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında Tehlikeli Madde Taşımacılığı ile ilgili faaliyetleri gerçekleştiren işletmelerin, ADR Bölüm 1.8.3’te yer alan hükümlere göre tehlikeli madde güvenlik danışmanı istihdam etmesi veya tehlikeli madde güvenlik danışmanından hizmet alması zorunludur. Yetkilendirilmiş bir tehlikeli madde güvenlik danışmanıyla çalışma şartını Yönetmelikte görmek için tıklayın.
 
 
Tehlikeli Madde Mevzuatı Kapsamı Cezalar
 
Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında taraflar belirtilen yükümlülüklere uymadıkları takdirde ağır cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalacaklardır. ->Tehlikeli Madde Taşımacılığı kapsamı cezalara ulaşmak için tıklayın.
 
 
ADR Sözleşmesi'nin Getirdiği Yükümlülükler Nelerdir?
Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR), 01.01.2014 tarihinde uygulamaya girdi. Kanuni düzenlemeler sadece tehlikeli maddeleri taşıyanları değil aynı zamanda tehlikeli madde üreten, depolayan ve ambalajlayanları da yakından ilgilendiriyor. 
 
ADR Sözleşmesi ve Yönetmelik ile yapılan düzenlemeler ile ilgili yükümlü taraflar:
 
Gönderen
Paketleyen
Yükleyen
Dolduran
Taşımacı
Sürücü ve Araçta Bulunan Diğer Görevliler
Alıcı
Boşaltan
Tank-Konteyner/Taşınabilir Tank İşletmecisi 
Tarafların hak, sorumluluk ve yükümlülüklerini Yönetmelikte görmek için tıklayın.
 
 
 
 
Tehlikeli ve Kimyevi Madde Taşımacılığı eğitimlerimiz ile ilgili haberler...
 
 
 
Eğitimlerimizle tehlikeyi azaltıyoruz...
 
 
 
TMGD - Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Anlaşması Nasıl Yapılacak?
 
 
 
TMGD1'den TMGD - Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı sınavında büyük başarı...
 
 
 
TMGD - Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Sınav Sonuçları...
 
 
 
TMGD - Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Sınavlarına yönelik deneme sınavları ve konularına göre sorular...
 
 
 
TMGD - Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Eğitimlerimizden...
 
 
 
TMGD - Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitimi İçeriği
49 ders saati olarak uygulanır. 
RID, IMDG Kod veya IATA DGR kapsamındaki faaliyetlere ilişkin olarak tehlikeli madde güvenlik danışmanı yetkisini de isteyen adaylar, ayrıca bu modlar için onar ders saati ilaveten eğitim almaları gerekir. 
Her bir eğitim programı en fazla 20 kursiyerden oluşmaktadır. 
Eğitimlerde her bir ders saatinin süresi 50 dakika olacak şekilde,  günlük ders programı 3 ders saatinden az, 7 ders saatinden fazla olamaz.
TMGD 2015 Yılı Sınav Takvimine ulaşmak için tıklayın.
 
TMGD Sorularına, deneme sınavlarına ONLİNE TEST sayfasından ulaşmak için tıklayın.
 
 
Eğitim müfredatı:
a) Tehlikeli madde taşımacılığına ilişkin ulusal mevzuat ile uluslararası anlaşma ve sözleşmeler.
b) Tehlikeli maddelerin sınıflandırılmaları (çözelti ve karışımların sınıflandırma prosedürleri, tehlikeli madde listesinin yapısı, tehlikeli maddelerin sınıfları ve bu sınıflandırmanın prensipleri, taşınan tehlikeli maddelerin yapısı, tehlikeli maddelerin fiziksel, kimyasal ve zehirlilik özellikleri ve benzeri.).
c) Genel ambalajlama, tank ve tank-konteyner kuralları (tip, kod, etiketleme, yapımı, başlangıç ve periyodik muayene ve testler).
ç) İşaretleme, etiketleme, ikaz levhası ve turuncu plakaların takılması kuralları.
d) Taşıma evrakı hakkında bilgiler.
e) Sevkiyat yöntemi ve gönderimdeki kısıtlamalar (tam yük, dökme halinde taşıma, orta boy hacimli konteynerlerde taşıma, konteynerlerde taşıma, sabit veya sökülebilir tanklarda taşıma).
f) Yolcuların taşınması ile ilgili kurallar.
g) Karışık yüklemeye ilişkin yasaklar ve tedbirler.
ğ) Tehlikeli maddelerin ayrıştırılması kuralları.
h) Taşınan madde miktarlarının sınırlandırılması ve miktar muafiyetleri.
ı) Elleçleme ve istifleme kuralları.
i) Yükleme öncesinde ve boşaltma sonrasında temizleme veya gazdan arındırma kuralları.
j) Araçta bulundurulması gereken belgeler (taşıma evrakı, yazılı talimatlar, araç onay sertifikası, sürücü eğitim sertifikası, özel izin belgesi ve benzeri.).
k) Trafikte araçların seyri ve park etme kuralları.
l) Tehlikeli madde taşımacılığı ile ilgili trafik mevzuatı ve kısıtlamalar.
m) Tahliye işlemleri veya bu işlem sırasında meydana gelebilecek sızıntılara müdahale etme kuralları.
n) Taşıma teçhizatları ile ilgili gereklilikler.
o) Tehlikeli maddelerin taşınmasıyla ilgili işletmeye yönelik güvenlik planlarının hazırlanması.
ö) Tehlikeli madde kaynaklı bir kazanın,  kaza nedenleri ve çeşitleri hakkında bilgilendirme ile bu kazaların raporlanması.
p) İşletmeler için hazırlanacak yıllık raporların hazırlanma usul ve esasları.
* Eğitim ücretine sınavda da kullanabileceğiniz eğitim materyalleri dahildir!
 
 
Tehlikeli madde güvenlik danışmanının görev ve yükümlülükleri
(1) Danışmanın asıl görevi, işletmenin başındaki kişinin sorumluluğu altında, yapılan işin gereklilikleri kapsamında en uygun araç ve faaliyetleri belirleyip kullanımını sağlayarak, en güvenli yolla bu faaliyetlerin yönetimini kolaylaştırmaktır.
 
(2) İşletme içerisindeki faaliyetler göz önüne alındığında, bir danışman başlıca aşağıdaki görevleri yapar:
 
a) Tehlikeli maddelerin taşınmasında uluslararası anlaşma ve sözleşme (ADR/RID) hükümlerine uyulduğunu izlemek.
b) Tehlikeli maddelerin ADR/RID hükümlerine göre taşınması hususunda işletmeye öneriler sunmak.
c) İşletmenin tehlikeli maddelerin taşınması ile ilgili yıllık faaliyet raporunu, yıl sonu itibariyle ilk üç ay içerisinde hazırlamak ve elektronik ortamında İdare’ye ibraz etmek. Söz konusu yıllık rapor aşağıda belirtilen asgari hususları içerir:
o   1) Tehlikeli maddelerin tehlike sınıfı ve özelliklerini.
o   2) Tehlikeli maddelerin sınıflarına göre toplam miktarlarını.
o    3) ADR/RID Bölüm 1.8.3.6’ya göre işletmede meydana gelmiş kazalarla ilgili düzenlenmiş raporları.
o    4) Taşınan tehlikeli maddelerin  hangi taşıma türü ile yapıldığını.
o    5) ADR’de ön görülen muafiyet kapsamında herhangi bir yük taşınıp taşınmadığı, taşınmış ise miktar ve sınıfı.
o    6) Güvenlik danışmanının, işletme için gerek gördüğü ilave güvenlik değerlendirmesini.
ç) Taşınacak tehlikeli maddelerin tespiti yapılarak, bu maddeye ilişkin ADR’deki zorunluluklar ile uygunluk prosedürlerini belirlemek.
d) İşletmenin faaliyet konusu olan tehlikeli maddelerin taşınmasında kullanacağı taşıma araçları satın alınırken rehberlik etmek.
e) Tehlikeli maddelerin taşınması, yüklenmesi ve boşaltımında kullanılan teçhizatın  kontrolüyle ilgili prosedürleri belirlemek.
f) Ulusal ve uluslararası mevzuat  ve bunlarda yapılan değişiklikler hakkında, işletme çalışanlarına göreve yönelik eğitim vermek veya almalarını sağlamak ve bu eğitimin kayıtlarını muhafaza etmek.
g) Tehlikeli maddelerin taşınması, yüklenmesi veya boşaltılması sırasında bir kaza veya güvenliği etkileyecek muhtemel bir olay meydana gelmesi durumunda uygulanacak acil durum prosedürlerini belirlemek, çalışanlara bunlarla ilgili tatbikatları periyodik olarak yaptırmak ve bunların kayıtlarını tutmak.
ğ) Kazaların veya ciddi ihlallerin tekrar oluşmasını önleyecek tedbirlerin alınmasını sağlamak.
h) Alt yüklenicilerin veya üçüncü tarafların seçiminde ve çalıştırılmasında tehlikeli maddelerin taşınmasıyla ilgili mevzuatın öngördüğü özel şartların dikkate alınmasını sağlamak.
ı) Tehlikeli maddelerin taşınması, doldurulması veya boşaltılmasında yer alan çalışanların, operasyonel prosedürler ve talimatlar hakkında bilgiye sahip olmalarını sağlamak.
i) Tehlikeli malların taşınması, yüklenmesi veya boşaltılmasında muhtemel risklere karşı hazırlıklı olmak için, ilgili personelin farkındalığını artırmaya yönelik önlemler almak.
j) Tehlikeli maddenin sınıfına göre taşıma sırasında taşıtta bulunması gereken doküman ve güvenlik teçhizatlarının taşıma aracında bulundurulmasına yönelik talimatları oluşturmak.
k) ADR/RID Bölüm 1.10.3.2’de belirtilen işletme güvenlik planını hazırlayarak planın uygulanmasını sağlamak.
l) Faaliyetler konusunda eğitim, denetim ve kontrol dâhil yaptığı her türlü işi kayıt altına almak, bu kayıtları 5 yıl süreyle saklamak ve talep edilmesi halinde İdareye ibraz etmek.
m) İşletmede görevi ile ilgili yapacağı denetlemelerde; denetlenen kişi ve işlerle ilgili tarih ve saat belirterek kayıt tutmak.
n) Herhangi bir tehlikenin söz konusu olduğu durumlarda tehlike giderilene kadar yapılan işi durdurmak, tehlikenin giderildiği durumda da işi kendi onayı ile başlatmak ve tehlike giderilene kadar geçen süreçteki her türlü aşamayı işletmeye veya yetkili mercilere yazılı olarak bildirmek.
o) Taşıma aracına yüklenen yükün ADR/RID hükümlerine uygun olarak;  paketlenmesi, etiketlenmesi, işaretlenmesi ve yüklenmesiyle ilgili iş ve işlemlere ilişkin prosedürler belirlemek.
(3) TMGD, sorumlu olduğu işletmede taşıma, yükleme veya boşaltma sırasında meydana gelen bir kazanın cana, mala ve çevreye zarar vermesi durumunda;  kaza hakkında bilgi toplayarak işletme yönetimine veya İdareye bir kaza raporu verir. Bu rapor uluslararası veya ulusal mevzuat kapsamında işletme yönetimi tarafından yazılması gereken raporun yerini tutmaz.
 
 
TMGD - Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Sınavı
ADR 1.8.3.12.4    Yazılı sınav 2 bölümden oluşur:
 
a) Sorular madde 1.8.3.11'deki listede bulunan konuları içeren en az 20 açık uçlu soru içermelidir. Çoktan seçmeli sorular da olabilir. Bu durumda iki çoktan seçmeli soru, bir açık uçlu soru olarak değerlendirilir. Bu konular içerisinde önem verilmesi gereken belirli konular aşağıda sıralanmıştır:
 
Genel koruyucu ve güvenlik önlemleri
Tehlikeli malların sınıflandırılması
Tankları, tank konteynerleri, tankerler, vb. kapsayan, genel ambalajlama hükümleri
Tehlike işaretleri ve etiketleri
Taşıma belgesindeki bilgiler
Elleçleme ve istifleme
Ekip, mesleki eğitim
Araç belgeler ve taşıma sertifikaları
Yazılı talimatlar
Taşıma teçhizatına ilişkin zorunluluklar
b) Adaylar madde 1.8.3.11'de belirtilen danışmanın görevlerini kapsayacak bir vaka incelemesi yaparak, bir danışmanda olması gereken özellikleri taşıdıklarını ispat etmelidir.
 
Türkiye'de şu ana kadar yapılan TMGD sınavları 40 soruluk çoktan seçmeli test şeklinde uygulanmaktadır. 
 
 
TMGD - TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI BELGESİ VE EĞİTİMİNİN YENİLENMESİ
ADR 1.8.3.16.1    Sertifika 5 yıl süresince geçerlidir. Sertifikanın geçerlilik süresi, sertifika sahibinin sertifikanın geçerliliği bitmeden önceki son yılda sınava girip, sınavı geçmesi halinde 5 yıl süre ile uzatılabilir.
 
 
TMGD - Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı yenileme eğitimleri kaç yılda bir alınmalıdır?
TMGD’ler,  ADR/RID’da yapılan değişiklikler için 2 yılda bir yenileme eğitimini almak zorundadırlar.