Tmgd ile ilgili diğer bilgiler

Bir TMGD en fazla 5 firmaya danışmanlık yapabilir. TMGD’ler ADR’de yapılan değişiklikler için 2 yılda bir yenileme eğitimi almak zorundadırlar. TMGD sertifikası 5 yıl süresince geçerlidir. Sertifikanın geçerlilik süresi, sertifika sahibinin sertifikanın geçerliliği bitmeden önceki son yılda sınava girip, sınavı geçmesi halinde 5 yıl süre ile uzatılabilir. TMGD sertifikası almak için gerekli olan Uygulamalı Yangın Söndürme Eğitimi Katılım Belgesi (İtfaiye/MEB onaylı) eğitim ücretine dâhildir. Sınav öncesi tekrar eğitimleri ve deneme sınavları eğitim ücretine dâhildir. Eğitim sürecinde ve sınavda kullanabileceğiniz eğitim materyalleri eğitim ücretine dâhildir.