Tmgd eğitiminin amacı

Doğayı ve insanı korumaya katkı sağlama prensibimiz doğrultusunda Denizli Akademi olarak Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’ndan aldığımız yetkiyle TMGD – Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı eğitimlerimizi veriyoruz.
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ’in 22.05.2014 tarihli ve 29007 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmesiyle TMGD – Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı olabilme şartlarına, görev ve sorumluluklarına açıklık getirilmiştir.