Anasayfa / Eğitimlerimiz / PSİKOTEKNİK

Psikoteknik Raporunu Kimler Alır?
 
Ticari araç kullanan, yolcu, eşya ve kargo taşımacılığı sürücüler alır. Karayolu taşıma yönetmeliğinin 36 maddesi şöyledir;
 
Şoförlerde aranacak nitelik ve şartlar
MADDE 36- (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerde çalışan/çalıştırılan şoförlerin;
a) Taşıtın niteliğine uygun sürücü belgesine sahip olmaları, 
b) İlgili mevzuatın öngördüğü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları, 
c) Büyük otobüs kullananlarının 26 yaşından gün almış olmaları, 
ç) 63 yaşından gün almamış olmaları, 
d) (Değişik: RG 31/12/2010-27802) Şoförlük mesleği bakımından bedeni ve psikoteknik açıdan sağlıklı olduklarını gösteren bir sağlık raporunu yetkili sağlık kuruluşlarından her beş yılda bir almaları,
e) Tehlikeli madde taşıyan taşıtları kullananlarının, ilgili mevzuatın öngördüğü eğitimi aldığını gösteren belgeye sahip olmaları, 
f) Uyuşturucu, silah, insan ve gümrük kaçakçılığı ile terör suçlarından dolayı hürriyeti bağlayıcı ceza almamış olmaları,
şarttır.
 
Psikoteknik Belgesi
 
Psikoteknik raporu almak için merkezimize test olarak psikoteknik raporu alacak olan sürücüler psikologlarımız tarafından yapılacak olan değerlendirmede incelenecek sürücü özellikleri psikoteknik değerlendirmede sürücü özelliklerinden belirtilen yetenekler bu amaçla geliştirilmiş bilgisayar destekli testler aracılığı ile ölçülürerek kişiye rapor düzenlenir. Bu rapor uzman psikiyatristlerimiz tarafından onaylanarak resmi kuruluşa göndrilir ve üç nüsha halinde rapor teslim edilir