ODY1

 
ODY1 Belgesi Nedir : Uluslararası yolcu taşımacılığı Orta düzey yönetici belgesidir. B1, B2, Türü Yetki Belgesi olan gerçek veya tüzel kişilerin MUTLAKA enaz bir adet ODY1 Mesleki yeterlilik Belgesine sahip personel istihdam etmeleri gerekmektedir. Aksi taktirde yetki belgesi ile ilgili yapılacak işlemlerde her ay Karayolu taşımacılık kanunun ilgili maddelerinde yer alan 5 uyarı cezası ve 731,00 TL İdari para cezası uygulanmaktadır.
ODY1 Belgesi Nasıl alınır: 25/02/2003 Tarihinden önce 25/02/2006 tarihleri arasında toplam 3 yıl Yolcu taşımacılığı şirkendinde uluslararası yolcu transfer departmanında ortak, müdür,  veya bu sektörde uzman, şef gibi ünvanlarda görev yapmış ve bunu belgelendirebilen kişiler  ODY Mesleki yeterlilik belgesini sınavsız alabilirler
Yukarıdaki şartları sağlamayan kişiler ODY1 Mesleki Yeterlilik eğitimi alıp daha sonra sınavdan başarı göstermeleri gerekmektedir.
 
Sınavsız ODY için istenen evraklar:
 
2 adet resim
 
Kimlik Fotokopisi
 
SSK Hizmet dökümü
 
Ticaret sicil gazeteleri
 
Firma yazısı (ticaret sicil gazetesinde ismi yoksa. )

 

ODY2

 
ODY2 Belgesi Nedir : Yurtiçi yolcu taşımacılığı Orta düzey yönetici belgesidir. D1,D2, Türü Yetki Belgesi olan gerçek veya tüzel kişilerin MUTLAKA enaz bir adet ODY2 Mesleki yeterlilik Belgesine sahip personel istihdam etmeleri gerekmektedir. Aksi taktirde yetki belgesi ile ilgili yapılacak işlemlerde her ay Karayolu taşımacılık kanunun ilgili maddelerinde yer alan 5 uyarı cezası ve 731,00 TL İdari para cezası uygulanmaktadır.
ODY2 Belgesi Nasıl alınır: 25/02/2003 Tarihinden önce 25/02/2006 tarihleri arasında toplam 3 yıl Yolcu taşımacılığı şirkendinde yolcu transfer departmanında ortak, müdür,  veya bu sektörde uzman, şef gibi ünvanlarda görev yapmış ve bunu belgelendirebilen kişiler  ODY Mesleki yeterlilik belgesini sınavsız alabilirler
Yukarıdaki şartları sağlamayan kişiler ODY2 Mesleki Yeterlilik eğitimi alıp daha sonra sınavdan başarı göstermeleri gerekmektedir.
 
Sınavsız ODY için istenen evraklar:
 
2 adet resim
 
Kimlik Fotokopisi
 
SSK Hizmet dökümü
 
Ticaret sicil gazeteleri
 
Firma yazısı (ticaret sicil gazetesinde ismi yoksa. )

 

ODY3

 
ODY3 Belgesi Nedir : Uluslararası kargo ve eşya taşımacılığı Orta düzey yönetici belgesidir. C2, L2, M3, R2 Türü Yetki Belgesi olan gerçek veya tüzel kişilerin MUTLAKA enaz bir adet ODY3 Mesleki yeterlilik Belgesine sahip personel istihdam etmeleri gerekmektedir. Aksi taktirde yetki belgesi ile ilgili yapılacak işlemlerde her ay Karayolu taşımacılık kanunun ilgili maddelerinde yer alan 5 uyarı cezası ve 731,00 TL İdari para cezası uygulanmaktadır.
ODY3 Belgesi Nasıl alınır: 25/02/2003 Tarihinden önce 25/02/2006 tarihleri arasında toplam 3 yıl Yük taşımacılığı şirkendinde uluslararası yük taşımacılığı departmanında ortak, müdür,  veya bu sektörde uzman, şef gibi ünvanlarda görev yapmış ve bunu belgelendirebilen kişiler  ODY Mesleki yeterlilik belgesini sınavsız alabilirler
Yukarıdaki şartları sağlamayan kişiler ODY3 Mesleki Yeterlilik eğitimi alıp daha sonra sınavdan başarı göstermeleri gerekmektedir.
 
Sınavsız ODY için istenen evraklar:
 
2 adet resim
 
Kimlik Fotokopisi
 
SSK Hizmet dökümü
 
Ticaret sicil gazeteleri
 
Firma yazısı (ticaret sicil gazetesinde ismi yoksa. )

 

ODY4

 
ODY4 Belgesi Nedir : Yurtiçi kargo ve eşya taşımacılığı Orta düzey yönetici belgesidir. K1,K3, L1, M2,M1 R1,N1,N2 Türü Yetki Belgesi olan gerçek veya tüzel kişilerin MUTLAKA enaz bir adet ODY4 Mesleki yeterlilik Belgesine sahip personel istihdam etmeleri gerekmektedir. Aksi taktirde yetki belgesi ile ilgili yapılacak işlemlerde her ay Karayolu taşımacılık kanunun ilgili maddelerinde yer alan 5 uyarı cezası ve 731,00 TL İdari para cezası uygulanmaktadır.
ODY4 Belgesi Nasıl alınır: 25/02/2003 Tarihinden önce 25/02/2006 tarihleri arasında toplam 3 yıl Yolcu taşımacılığı şirkendinde yolcu transfer departmanında ortak, müdür,  veya bu sektörde uzman, şef gibi ünvanlarda görev yapmış ve bunu belgelendirebilen kişiler  ODY Mesleki yeterlilik belgesini sınavsız alabilirler
Yukarıdaki şartları sağlamayan kişiler ODY4 Mesleki Yeterlilik eğitimi alıp daha sonra sınavdan başarı göstermeleri gerekmektedir.
 
Sınavsız ODY için istenen evraklar:
 
2 adet resim
 
Kimlik Fotokopisi
 
SSK Hizmet dökümü
 
Ticaret sicil gazeteleri
 
Firma yazısı (ticaret sicil gazetesinde ismi yoksa. )

 

UDY1

 
ÜDY 1 BELGESİ uluslar arası yolcu taşımacılığı yapan firmalardan 25 şubat 2001 tarihinden önce kurulmuş ve bu şirketlerde en az 5 yıl ortak veya dışardan atanmış müdür olarak çalışmış olanlar sınava kursa gitmeden ÜDY 1 BELGESİ almaya hak kazanırlar. 
 
ÜDY 1 belgesi muafiyet şartlarından yararlanmak isteyen ve yukarıda bahsettiğimiz şartları sağlayan şahısların bu süre içerisinde SSK veya BAĞKUR primlerinin ödenmiş olması şarttır. Bu bahsettiğimiz şartları sağlayamayan şahısların ise kursa giderek ÜDY 1 BELGESİ alabilmeleri mümkündür.
 
ÜDY 1 BELGESİ kursu yaklaşık 130 saatlik ders programını kapsayan bir dönemden sonra bakanlşığın yapacağı sınavda en az 60 puan alabilen kursiyer ÜDY 1 BELGESİ almaya hak kazanır. 
 
ÜDY 1 BELGESİ alması gereken yetki belgesi türleri
 
 
B1 YETKİ BELGESİ
A2 YETKİ BELGESİ

 

UDY2

 
ÜDY 2 BELGESİ yurt içi yolcu taşımacılığı yapan firmaların alması gereken mesleki yeterlilik belgesidir. ÜDY 2 BELGESİ sahibi olabilmek için 25 şubat 2001 tarihinden önce kurulmuş bir turizm taşımacılık firmasında en az 5 yıl süre ile ortak veya yönetici pozisyonunda çalışmış olanlar sınava kursa gitmeden ÜDY 2 BELGESİ almaya hak kazanırlar. 
 
Çalıştıkları dönem içerisinde SSK veya BAĞKUR primlerinin ödenmiş olması şarttır. Şirket ortaklığı bulşunsda dahi ssk bağkur primleri ödenmemiş olanlar ortaklıkları bulunmuş olsa dahi sınavsız ÜDY BELGESİ alabilmeleri mümkün değildir. 
 
Bahsettiğimiz şartları sağlayamayan şahısların ÜDY 2 BELGESİ sahibi olabilmeleri için kurs ve ardından bakanlığın yapacağı sınavda başarılı olmaları gerekmektedir. ÜDY 2 belgesi için yaklaşık 130 saatlik bir ders programından sonra yapılacvak sınavda en az 60 puan alabilen kursiyer ÜDY 2 belgesi almaya hak kazanır.
 
ÜDY 2 belgesine sahip personel istihdam ettirmek zorunda olan yetki belgesi türleri
 
D1 BELGESİ

 

UDY3

 
ÜDY 3 BELGESİ uluslar arası yük ve eşya taşımacılığı mesleki yeterlilik belgesidir. Üdy 3 belgesi alabilmek için 25 şubat 2001 den önce kurulmuş ve iştigalinde uluslar arası nakliye geçen bir şirkette en az 5 yıl ortak müdür veya dışardan atanmış müdür olarak çalışmış olanlar sınava kursa gitmeden ÜDY 3 belgesi almaya hak kazanırlar. Bhasettiğimiz şartları sağlayan şahısların adlarının ticaret sicil gazetesinde ilan edilmiş olması ve çalıştıkları süre içerisinde BAĞKUR veya SSK primlerinin ödenmiş olması şarttır.
Bahsettiğimiz şartları sağlayabilen şahısların sınava kursa gşitmeden ÜDY 3 BELGESİ alabilme hakları bulunmaktadır. Bu şartları sağlayamayan şahısların ise kurs ve ardından yapılacak sınavda başarılı olmaları halinde ÜDY 3 BELGESİ alabilmeleri mümkündür. 
Üdy 3 belgesi için kurs süreci yaklaşık 130 saatlik bir ders programını kapsamakta olup ardından bakanlığın yapacağı sınavda en az 60 puan alabilen kursiyerimiz ÜDY 3 BELGESİ ni almaya hak kazanır. Sınavlar 3 ayda bir yapılmakta olup kurs dönemleri kayıt için bizimle irtibata geçiniz.
 
ÜDY 3 Belgesine sahip personel istihdam ettirmeleri gereken yetki belgeleri
C2  BELGESİ
R2  BELGESİ
L2   BELGESİ
M3  BELGESİ

 

UDY4

 
ÜDY 4 belgesi yurt içi yükn  ve eşya taşımacılığı üst düzey yönetici belgesidir. Üdy 4 belgesi alabilmek için 25 şubat 2001 tarihinden önce kurulmuş nakliye şirketinde ortak veya yönetici posizyonunda çalışmış vede şirketin ticarrt sicil gazetesinde adları yönetici veya ortak sıfatıyla tescil edilmiş şahıslar sınava kursa gitmeden ÜDY 4 BELGESİ alabilirler. Tabi ortak veya çalışma hayatlarının devam ettiği sürece SSK veya Bağkur primlerinin ödenmiş olması şarttır. 
 
Yukarıda bahsettiğimiz şartları sağlayamayan şahıslar için ise ÜDY 4 BELGESİ talep etmeleri halinde lise mezunu olmak şartı ile kursa ve ardından sınavda başarılı olmaları halinde ÜDY BELGESİ sahibi olabilirler. 130 saatlik kurs peryodu ve ardından bakanlığın yapacağı sınavda en az 60 puan alabilen aday ÜDY belgesi almaya hak kazanır. 
 
Üdy 4 belgesine sahip personel istihdam ettirmesi gereken yetki belgeleri
 
R1 BELGESİ
N2 BELGESİ
P2 BELGESİ
L1 BELGESİ