SRC 5 / ADR BELGESİ

Src 5 Belgesi temel eğitime SRC3 veya SRC4 belgesi olan sürücüler katılabilir. Eğitim süresi toplam 19 saattir.

SRC 5 / ADR Belgesi Temel Eğitimi İçin Gerekli Olan Evraklar

 • 2 Adet Resim
 • 1 Adet Src 3 yada Src4 Belgesi fotokopisi
 • 1 Adet Kimlik Fotokopisi
 • 1 Adet Ehliyet Fotokopisi
 • 1 Adet Diploma Fotokopisi


SRC 5 Tehlikeli madde taşımacılığı eğitiminin içeriği

Madde 12- (1) Tehlikeli madde taşımacılığı eğitimi;

a) ADR Temel Eğitimi: ADR Temel Eğitimi en az 19 ders saati olmak üzere asgari aşağıdaki hususları içerir.

 

 • Tehlikeli malların taşınmasına ilişkin genel gereklilikler,
 • Başlıca tehlike türleri,
 • Atık naklinin denetlenmesinde çevrenin korunmasına ilişkin sorgulanacak/aranacak bilgiler/hususlar,
 • Tehlike türleri için geçerli olan önleyici tedbirler ve güvenlik tedbirleri,
 • Kaza sonrasında yapılması gerekenler (ilk yardım, yol güvenliği, koruyucu donanımın kullanımına dair temel bilgi, yazılı talimat vb.),
 • İşaretleme, etiketleme, levhalama ve turuncu renkli ikaz levhası kullanımı ve özellikleri,
 • Tehlikeli malların taşınması esnasında şoförün yapması ve yapmaması gerekenler,
 • Taşıtlardaki teknik teçhizatın çalıştırılma yöntemleri ve amaçları,
 • Aynı taşıtta veya konteynerde karışık yüklemeye ilişkin yasaklar,
 • Tehlikeli malların yüklenmesi ve boşaltılması esnasında alınacak tedbirler,
 • Hukuki sorumluluklara ilişkin genel bilgiler,
 • Çok-Modlu taşımacılık faaliyetlerine ilişkin bilgiler,
 • Paketlerin elleçlenmesi ve istiflenmesi,
 • Tünellerde trafik kısıtlamaları ve tünellerde davranış talimatları (kaza, güvenlik, yangın veya diğer acil durumlardan korunma ve önlenmesi vb.),
 • Emniyet bilinci (özellikle terör olaylarına ilişkin).