Denetim ve Cezalar Başladı

Denetim ve Cezai Uygulamalar Başlıyor...
 
Gelir Idaresi Başkanlığı tarafindan 25.11.2015 tarih ve E-111912 sayılı Dağıtım yazıları ile 24.10.2015 tarihli ve 28801 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren TMKT Hakında Yönetmelik kapsamında,
yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere ,655 sayılı KHK kapsamında düzenlenecek Idari Para Cezaları için, vergi daireleri sistemlerinde tanımlı bulunan "9338-Diğer Genel IPC" vergi türü ve kodunun kullanılması gerektiğini Tüm Vergi Dairesi Başkanlıklarına dağıtım yapmıştır..