TMGD OLANLAR

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI DUYURUSU

Bilindiği üzere, tehlikeli maddelerin taşıması sürecinde yer alan; taşıyan, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan işletmelerin yaptıkları işlemleri, insan sağlığına, diğer canlı varlıklara ve çevreye zarar vermeden, güvenli bir şekilde yapmaları için, bu işletmelere yardımcı olmak amacıyla, işletmelerde istihdam edilecek tehlikeli madde güvenlik danışmanları (TMGD) veya hizmetin alınacağı tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı kuruluşları (TMGDK) görev, yetki ve sorumluluklarına dair usul ve esasları düzenlemek amacıyla, Bakanlığımızca düzenlemeler yapılarak yürürlüğe konmuştur. Son zamanlarda, 2018 yılı başından itibaren sisteme dahil olacak TMGDK’ların faaliyetlerini yürütürken eskiden gelme bir alışkanlıkla, TMGD’lerin TMGD sertifikalarını kiralamakla ucuz istihdama ve haksız rekabete yol açacak şekilde; emekli olan TMGD sertifika sahiplerinin veya başka alanlarda çalışan TMGD’lerin sertifikalarını kiralama yoluna tevessül edildiği gelen şikayet ve duyumlar arasındadır. Bu yolla TMGDK olarak hizmet vermeye kalkışanlar ile belgelerini bu şekilde bir TMGD Kuruluşuna kiraya verenlerin Bakanlığımızca kurulacak sistemde tespiti kısa bir süre içinde mümkün hale gelecektir. Bu şekilde girişimlerde bulunan gerek TMGDK ve gerekse TMGD’lerin tespiti halinde belge ve sertifikalarının hiçbir uyarıya gerek olmadan bir daha verilmemek üzere iptal edileceğini ayrıca, bu davranışı sergileyenlerin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ve Maliye Bakanlığına bildirilecek olup, adli yönden ise Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunulacaktır. Bu nedenle ileride bu tür durumlarla karşılaşılmaması ve böyle bir yönteme tevessül edilmemesi önemine binaen ilgililere duyurulur.